dwaandewei

dwaandewei

dwaandewei

Na lange tijd naar volle tevredenheid in loondienst te hebben gewerkt vond ik dat het tijd werd om het roer om te gooien. Enkele jaren geleden is hiervoor de kiem gelegd toen ik in 2018/2019 de vakopleiding ‘Train de trainer’ volgde bij Karin de Galan. Hier heb ik geleerd om trainingen over gedragsverandering te ontwikkelen en te geven. Na het behalen van mijn diploma ben ik erkend CRKBO docent en sta als zodanig geregistreerd. 

Eind 2020 heb ik mijn bedrijf dwaandewei opgericht en ben ik gestart met het ontwikkelen en geven van trainingen gericht op communicatie tussen zorgprofessional en zorgvrager. Dit onderwerp heeft mij altijd geboeid en is één van mijn belangrijkste drijfveren. Hoe kun je als zorgprofessional je patiënt zo goed mogelijk ondersteunen bij het realiseren van zijn of haar doelen? Om dat te bereiken maak ik trainingen die inzetbaar zijn in alle zorgvelden en zorg ik ervoor dat deze trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

De afgelopen jaren heb ik veel kennis en ervaring opgedaan over verschillende manieren van gespreksvoering, zoals:

  • Positieve Gezondheid (PG) – het gesprek voeren aan de hand van het spinnenweb, zie afbeelding hieronder
  • Motiverende gespreksvoering (MGV)
  • Oplossingsgericht coachen (OGC)
  • Acceptance and commitment Therapy (ACT)

 

 

 


Deze thema’s hebben allemaal met taal te maken. Taal is een groot en belangrijk deel van communicatie tussen mensen. Het gaat niet alleen over wat je zegt maar juist ook over hoe je iets zegt, hoe je luistert en reflecteert, hoe je houding is en wat je gezicht laat zien. 

Daarnaast maak ik tijdens mijn trainingen graag en veel gebruik van visueel communiceren en teken hierbij mijn eigen praatplaten en illustraties.